วันหยุดของประเทศมาเก๊า วันสำคัญต่างๆ ของประเทศมาเก๊า

วันหยุดของประเทศมาเก๊า

1 มกราคม                                                วันปีใหม่

วันสุดท้ายของปีที่แล้ว (ทางจันทรคติ)         วันส่งท้ายปีเก่าจีน

วันที่ 1 ของเดือนที่ 1 (จันทรคติ)                 วันตรุษจีน

วันที่ 2 ของเดือนที่ 1 (จันทรคติ)                 วันที่สองของวันตรุษจีน

วันที่ 3 ของเดือนที่ 1 (ทางจันทรคติ)           วันที่สามของวันตรุษจีน

5 เมษายน (4 เมษายนในปีอธิกสุรทิน)         เทศกาลเชงเม้ง

2 วันก่อนวันอีสเตอร์ (ดู Computus)           Good Friday

วันก่อนวันอีสเตอร์                                     วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

1 พฤษภาคม                                            วันแรงงาน

วันที่ 8 ของเดือนที่ 4 (จันทรคติ)                 Buddha's Birthday

วันที่ 5 ของเดือนที่ 5 (ทางจันทรคติ)           เทศกาลตวนอึ้ง (เทศกาลแข่งเรือมังกร)

วันที่ 16 ของเดือนที่ 8 (ทางจันทรคติ)         วันถัดจากเทศกาลไหว้พระจันทร์

1 ตุลาคม                                                  วันชาติ

2 ตุลาคม                                                  วันถัดจากวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 9 ของดวงจันทร์ที่ 9 (จันทรคติ)           เทศกาล Chung Yeung

2 พฤศจิกายน                                            All Souls Day

8 ธันวาคม                                                วันงานเลี้ยงสมโภช

20 ธันวาคม                                              วันก่อตั้งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า

21 หรือ 22 ธันวาคม                                  วัน Winter solstice

24 ธันวาคม                                              วันคริสต์มาสอีฟ

25 ธันวาคม                                              วันคริสต์มาส

31 ธันวาคม                                              วันส่งท้ายปีเก่า

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =