หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

ผู้มาเยือนญี่ปุ่นจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตญี่ปุ่นคนใดคนหนึ่งเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตให้พลเมืองจาก 68 ประเทศ / ดินแดนเดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวหรือทำธุรกิจได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

ญี่ปุ่นมีแผนจะนำเสนอระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการขอวีซ่านักท่องเที่ยวในเดือนเมษายน 2020

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =