หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศญี่ปุ่น

หนังสือเดินทางและวีซ่า ข้อมูลก่อนการเดินทาง ทัวร์ญี่ปุ่น
 
สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังญี่ปุ่น
และสามารถพำนักในญี่ปุ่นได้ สูงสุด 15 วัน

อากาศ ญี่ปุ่น วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ญี่ปุ่น วันนี้ 0°C
Sun
Weather on Sun 8°/-2°
Mon
Weather on Mon 3°/1°
Tue
Weather on Tue 2°/-1°
Wed
Weather on Wed 5°/-2°
Thu
Weather on Thu 8°/-1°
Fri
Weather on Fri 9°/0°
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =