ระบบไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น

ระบบไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่น

กระแสไฟฟ้าของญี่ปุ่น: 100-110 V 50/60 Hz

รูปแบบปลั๊กไฟ: ปลั๊กขาคู่หัวแบน (A/B)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =