วันหยุดของประเทศไซปรัส วันสำคัญต่างๆ ของประเทศไซปรัส

วันหยุดของประเทศไซปรัส

1 มกราคม          วันปีใหม่

6 มกราคม          วันศักดิ์สิทธิ์

25 มีนาคม         วันประกาศอิสรภาพของกรีก

1 เมษายน         วันชาติไซปรัส

1 พฤษภาคม      วันแรงงาน

1 ตุลาคม           วันประกาศอิสรภาพของไซปรัส

28 ตุลาคม         วันชาติกรีก

24 ธันวาคม       วันคริสต์มาสอีฟ

25 ธันวาคม       วันคริสต์มาส

26 ธันวาคม       วันเปิดกล่อง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =