หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไซปรัส

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไซปรัส

คนไทยต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางไปไซปรัส โดยปกติการพำนักจะสั้นโดยมีระยะเวลา 90 วันและวีซ่าจะหมดอายุใน 90 วัน ผู้สมัครจะต้องแสดงตัวเมื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไซปรัส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =