วันหยุดของประเทศจีน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศจีน

วันหยุดของประเทศจีน

1 มกราคม       วันปีใหม่

1 พฤษภาคม   วันแรงงาน

1 ตุลาคม        วันชาติ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =