หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศจีน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศจีน

คนไทยต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้าประเทศจีน โดยปกติการพำนักจะสั้นโดยมีระยะเวลา 30 วันและวีซ่าจะหมดอายุใน 90 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =