วันหยุดของประเทศเวสเทิร์นสะฮารา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเวสเทิร์นสะฮารา

วันหยุดของประเทศเวสเทิร์นสะฮารา

วันหยุดราชการที่สำคัญในซาฮาราตะวันตก ได้แก่

- วันประกาศอิสรภาพในวันที่ 11 มกราคม เป็นวันที่โมร็อกโกผู้ซึ่งควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของซาฮาราตะวันตก เรียกร้องเอกราชของตนจากสเปนและฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1944 ซึ่งโมร็อกโกไม่ได้รับอิสรภาพในตอนนั้น แต่ได้รับในช่วงปี ค. ศ. 1956

- วันประกาศอิสรภาพ ซาฮาราตะวันตกฉลองวันประกาศอิสรภาพ โดยมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ทุกวันที่ 18 พฤศจิกายน ของทุกปี

- วันอีดิลฟิฏรี มีการเฉลิมฉลองในซาฮาราตะวันตกในทั้งด้านทางศาสนาและความรื่นเริง วันหยุดแห่งชาตินี้จะมาถึงในวันแรกของเดือน Shawwal ของอิสลามทันทีหลังจากเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวมุสลิมปฎิบัติกิจกกรมการถือศีลอด การละหมาดและการอุทิศตนเป็นเวลานานหนึ่งเดือน ถือเป็นหนึ่งในวันที่สำคัญที่สุดของการรำลึกถึงชาวมุสลิมทั้งหมด

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =