ระบบไฟฟ้าของประเทศเวสเทิร์นสะฮารา

ระบบไฟฟ้าประเทศเวสเทิร์นสะฮารา

ในซาฮาราตะวันตก ใช้ปลั๊กไฟและซ็อกเก็ตเป็นประเภท C และ F แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 230 V และความถี่มาตรฐานคือ 50 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =