ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศยูกันดา

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศยูกันดา

ยูกันดามีระบบนิเวศมากมาย ตั้งแต่ ภูเขาไฟสูงของพรมแดนด้านตะวันออก และตะวันตก ไปจนถึงหนองน้ำที่มีป่าทึบของแม่น้ำ Albert Nile และป่าฝนในที่ราบสูงตอนกลางของประเทศ ดินแดนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์และกาแฟจากอูกันดาได้กลายเป็นสินค้าหลักในเศรษฐกิจการเกษตร และเป็นที่ชื่นชอบของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก เรื่องที่น่าเศร้าของประเทศคือความขัดแย้งทางการเมืองรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและความหายนะของการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ทั่วประเทศ ที่ขัดขวางความก้าวหน้าและการเติบโตของยูกันดามาเป็นเวลาหลายปี ถึงกระนั้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 21 รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งที่ได้รับความนิยมปกครองยูกันดาซึ่งมีเสถียรภาพทางการเมือง ได้เป็นตัวอย่างในการจัดการกับวิกฤตโรคเอดส์ที่คุกคามทั่วทั้งทวีปและจนกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มี เศรษฐกิจเติบโตเร็วที่สุดในแอฟริกา ภาษาพื้นเมืองของยูกันดาอยู่ร่วมกันกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ มายาวนาน นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศสและภาษาสวาฮีลีแล้ว สถานีวิทยุในยูกันดายังออกอากาศในภาษาพื้นเมืองมากกว่า 20 ภาษารวมถึง อาลูร์, กันด้า, ลักบารา, มาซาบา, รวันดา, แยนโคเล, ยอยล์, โซก้าและ เทโซ(อิเทโซ) ซึ่งชาวยูกันดาส่วนใหญ่สามารถเข้าใจได้หลายภาษา

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =