หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศซูดาน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศซูดาน

ผู้มาเยือนซูดานจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตของซูดานเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ผู้เยี่ยมชมทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง ทั้งนี้ทางการซูดานจะปฏิเสธไม่ให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางเข้าประเทศหรือผ่านหนังสือเดินทางซึ่งมีวีซ่าสำหรับอิสราเอล ทั้งนี้ผู้ถือพาสปอร์ตของ 5 ประเทศต่อไปนี้ สามารถเดินทางไปซูดานได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ได้แก่ อียิปต์ (ยกเว้นผู้ชายอายุ 18-49 ปี), คูเวต, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, กาตาร์ และ เยเมน (เฉพาะในกรณีที่เดินทางมาจากเยเมนโดยตรง) นอกจากนี้ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหรือหนังสือเดินทางพิเศษที่ออกให้กับคนชาติของประเทศต่อไปนี้ สามารถเดินทางเข้าซูดานโดยไม่ต้องใช้วีซ่า ได้แก่ แอลจีเรีย จีน บราซิล คองโก เอธิโอเปีย อิหร่านนามิเบีย ซูดานใต้ (เดินทางมาเพื่อกิจทางการทูตเท่านั้น) ตุรกี และเวียดนาม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =