ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศซูดาน

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศซูดาน

ตั้งแต่สมัยโบราณภูมิภาคซูดานเป็นเวทีสำหรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมประเพณีของแอฟริกา และของโลกเมดิเตอร์เรเนียน ศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับมีบทบาทอย่างมากในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของภูมิภาค ในขณะที่ภาษาและวัฒนธรรมแอฟริกันที่เก่าแก่นั้นจะมีอิทธิพลในภาคใต้มากกว่า ประชากรส่วนใหญ่ของซูดานนับถือศาสนาอิสลามซึ่งโดยมากจะนับถือนิกายซุนนีอย่างท่วมท้น ในขณะที่ประชากรซูดานส่วนน้อย ที่นับถือลัทธิอนิมิสท์ดั้งเดิม (วิญญาณนิยม) โดยเฉพาะในเทือกเขานูบา แม้ว่านักอนิมิสท์เหล่านี้จะมีองค์ประกอบร่วมกันของความเชื่อทางศาสนา แต่กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มก็มีศาสนาพื้นเมืองของตนเอง ศาสนาแอฟริกันดั้งเดิมของซูดานแทบทั้งหมดมีแนวความคิดเกี่ยวกับวิญญาณที่สูงส่งหรือความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งโดยปกติแล้วจะเชื่อเรื่องพระเจ้าผู้สร้าง โดยแนวความคิดของจักรวาลมีอยู่สองแบบ คือ โลกและสวรรค์ หรือ สิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น มีทั้งนี้ภาษาที่ใช้ในซูดาน ได้แก่ ภาษาอาหรับ ซึ่งเป็นภาษาหลักของประชากรส่วนใหญ่และเป็นสื่อที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับการดำเนินการของรัฐบาลการพาณิชย์และชีวิตในเมืองทั่วประเทศ ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานอย่างเป็นทางการของประเทศ และถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี พ.ศ.2548 นอกจากนี้ภาษาส่วนใหญ่ที่พูดในซูดานปรากฎอยู่ในกลุ่มภาษาแอฟริกันสามตระกูล ได้แก่ แอฟโฟร-เอเชียติก นิโล-ซาฮารัน และไนเจอร์-คองโก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =