หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไนเจอร์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไนเจอร์

สถานทูตไนจีเรีย ประจำประเทศไทย : Embassy of Nigeria 

179 ซอย สุขุมวิท 61 ถนน สุขุมวิท คลองเตยเหนือย วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0-2711-3076-78, 711 3547, 381-4480 แฟกซ์ 0-2392-6398

 

เปิดทำการยื่นวีซ่า : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.00 - 12.00 น.

หนังสือเดินทางทุกประเภทต้องวีซ่า แบบฟอร์มวีซ่าต้องไปขอจากสถานฑูต(สามารถสำเนาได้)

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =