ระบบไฟฟ้าของประเทศไนเจอร์

ระบบไฟฟ้าประเทศไนเจอร์

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน แซมเบีย คือ 230V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =