ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศมายอต

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศมายอต

การลงประชามติว่าด้วยการเลื่อนฐานะเป็นจังหวัดโพ้นทะเลของฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผลปรากฏว่า ผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 95.5 ลงมติยอมรับการเปลี่ยนสถานะของเกาะจาก "ประชาคมโพ้นทะเล" ให้กลายเป็นจังหวัดที่ 101 ของฝรั่งเศส จากนั้น มายอตจะมีระบบสาธารณสุขและสวัสดิการเหมือนกับในฝรั่งเศส แต่จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเช่นกัน กฎหมายประเพณีอิสลามที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งยังคงมีผลใช้อยู่ในชีวิตประจำวันบางส่วน จะค่อย ๆ ถูกยกเลิกไป และจะถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์โดยประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =