เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศกินี บิสเซา

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศกินี บิสเซา

ฟรังก์ซีเอฟเอเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกินี-บิสเซา

สินค้าต่อไปนี้สามารถนำเข้าสู่กินีบิสเซาได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- ผลิตภัณฑ์ยาสูบในปริมาณที่เหมาะสม

- น้ำหอมในปริมาณที่เหมาะสมในขวดที่เปิดแล้ว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =