ระบบไฟฟ้าของประเทศกินี บิสเซา

ระบบไฟฟ้าประเทศกินี บิสเซา

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในสาธารณรัฐกินี-บิสเซา คือ 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =