วันหยุดของประเทศกาบอง วันสำคัญต่างๆ ของประเทศกาบอง

วันหยุดของประเทศกาบอง

1 มกราคม – วันปีใหม่

ไม่แน่นอน – วันจันทร์อีสเตอร์

17 เมษายน – วันสตรี

1 พฤษภาคม – วันแรงงาน

ไม่แน่นอน – วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์

ไม่แน่นอน - Whit Monday

15 สิงหาคม – วันอัสสัมชัญ

16–17 สิงหาคม – วันประกาศอิสรภาพ

ไม่แน่นอน - วันดิลฟิฏร์

ไม่แน่นอน – วันอีดิลอัฎฮา

1 พฤศจิกายน – วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย

25 ธันวาคม – วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =