เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศกาบอง

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศกาบอง

ฟรังก์ซีเอฟเอ เป็นสกุลเงินที่ใช้ในกาบอง

 

สินค้าต่อไปนี้สามารถนำเข้ากาบองได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- บุหรี่ 400 มวน, ซิการ์ 125 มวน หรือ ยาสูบ 500 กรัม

- ไวน์ 3 ลิตรและสุรา 1 ลิตร

- เครื่องประดับส่วนตัว 500 กรัม

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =