ชมเทศกาลดอกทิวลิป 1 ปีมีครั้งเดียว บินตรง รวมวีซ่า ทิปคนขับและหัวหน้าทัวร์แล้ว

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เทศกาลทิวลิปเทสเซลาร์ 5 วัน 3 คืน

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พักโรงแรม 5 ดาว บินตรง ทุ่งดอกไม้ ล่องเรือ ฟาร์ม สวนผลไม้ ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
รายละเอียด

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น เทศกาลทิวลิปเทสเซลาร์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย เที่ยวเมลเบิร์น สวนฟิตซรอย อนุสรณ์สถานสงคราม  วิหารเซนต์แพทริค กิ๊บสัน สเต็ปส์ อัครสาวก 12 คน (ครึ่งสาย) สะพานลอนดอน รถไฟจักรไอน้ำโบราณ ชิมไวน์ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป 


รหัสทัวร์ : TATAU8597
 ควีนส์แลนด์, ออสเตรเลีย
สายการบินการบินไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 2,451
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพ – เมลเบิร์น

  16.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
  19.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG465 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง)

 • วันที่
  2
  เมลเบิร์น - ชมเมือง - สวนฟิตซรอย - อนุสรณ์สถานสงคราม - วิหารเซนต์แพทริค – ชมเทศกาลดอกทิวลิป - ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์

  07.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานทัลลามาลีน สนามบินนานาชาติของนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเบิร์นเบิร์น 
  นำท่านชมเมืองเมลเบิร์น เป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น หลังจากนั้นชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ เป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้ก (**ไม่รวมค่าเข้าชมในกระท่อม) บ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี ผ่านชม Federation Square เป็นย่านที่ครึกครื้นของเมืองเมลเบิร์นตรงปลายแม่น้ำ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เป็นศูนย์รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างสำหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ นำท่านชม อนุสรณ์สถานสงคราม(Shrine of remembrance) เป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์คิวด้า  สถานที่แห่งนี้รัฐบาลออสเตรเลียได้สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชายหญิงที่รับใช้ชาติและ มีนาคม ค.ศ.1922 ในขณะเดียวกันยังใช้รำลึกถึงผู้เสียสละในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ผ่านชมอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ เดือนธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย “ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร” อำนวยการก่อสร้างโดย”  “จอน คิงส์” ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901และ 1927-ปัจุจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 อีกต่างหาก สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของรัฐวิคตอเรียและได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150ปี ในปี 2006 ที่ผ่านมา ผ่านชมวิหารเซนต์แพทริค (St.Patrick’s Cathedral, Melbourne) เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold ผู้เป็นบิช็อปท่านแรกแห่งเมืองMelbourne ต่อมาได้เป็นบิช็อปแห่งออสเตรเลียคนที่ 4 มีดำริให้ William Wardell ผู้เป็นทั้งนักบวชและสถาปนิกที่สำคัญแห่งเมืองนี้เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่ 14 โดยมีพื้นฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ โดยเริ่มวางแผนและก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 1858-1939 ต่อมาได้บูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี 1994 เพื่อที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ในอีกสามปีถัดมา  
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมเทศกาลทิวลิป Tesselaar Tulip Festival สัมผัสบรรยากาศฟาร์มที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เต็มไปด้วยหมู่มวลดอกไม้และเพลิดเพลินกับทุ่งดอกทิวลิปใหญ่สุดลูกหูลูกตา ชมการจัดแสดงดอกไม้บานในฤดูใบไม้ผลิมากกว่าล้านดอก รวมถึงดอกทิวลิปมากกว่า 900,000 ดอก เพลิดเพลินกับ Theme ของการจัดแสดงที่เปลี่ยนไปในทุกๆสัปดาห์ เช่น Turkish Week, Dutch Week หรือ Food Wine and Jazz และอื่นๆ อีกมากมายหลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมลเบิร์น (ชมเทศกาลดอกทิวลิป จัดงานระหว่างวันที่ 14 กันยายน – 13 ตุลาคม 2567 ) Spring time is tulip time. นำท่านเดินทางสู่ ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์ (BRIGHTON BATHING BOXES) เป็นห้องอาบน้ำสีสันสดใสกว่า 80 หลัง สร้างมาตั้งแต่ปี 1860 ที่เรียงรายกันเป็นทิวแถวสวยงามริมชายหาดไบรท์ตัน ชานเมืองของเมลเบิร์น ห้องอาบน้ำเก่าแก่จากยุควิคตอเรียนที่มีสีสันสะดุดตาริมชายหาดที่สวยงามและคลื่นลมสงบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆ คนหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเดินทางไปเก็บภาพประทับใจเมื่อมาเที่ยวเมลเบิร์น (หากตรงเทศกาลดอกทิวลิป ยกเลิกรายการ BRIGHTON BATHING BOXES) หากมีเวลาอิสระให้ท่านเลือกซื้อ สินค้าช้อปปิ้ง ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์  ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายสำหรับบุรุษและสตรี หรือ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในไชน่าทาวน์ หรือจะเลือกซื้อสินค้าแบรนแนมมากมายในย่านใจกลางเมืองที่มีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยากาศแบบชาวจีนและชาวเอเซีย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3.5*)
  ** หมายเหตุ หากวันเดินทางตรงเทศกาล ชมดอกทิวลิป กรุ๊ปวันที่  25-29 กันยายน 2567 (เทศกาลดอกทิวลิป) และ วันที่ 11-15 ตุลาคม 2567 (วันนวมินทรมหาราช) จะตัดรายการเที่ยว BRIGHTON BATHING BOXES

 • วันที่
  3
  เมลเบิร์น - Gibson Steps – 12 APOSTLES (ครึ่งสาย) - London Bridge - เมลเบิร์น - London Bridge - เมลเบิร์น

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ 12 Apostles โดยผ่านทางหลวงสาย M1 และ Princes Hwy/A1 หรือเส้นทางที่เรียกกันว่า Great Ocean Road (ระยะทาง 227 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะเมืองโคแลค(Colac) เพื่อจิบชากาแฟ และแวะเข้าห้องน้ำ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติพอร์ต แคมป์เบลล์ (Port Campbell National Park) ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญบนถนนเลียบชายฝั่งยาว 250กิโลเมตร แวะจุดGibson Steps บันไดที่ทอดลงไปยังแนวชายหาด ซึ่งเป็นพื้นที่หน้าผาบนชายฝั่งทางตอนใต้ของงออสเตรเลีย  และเป็นจุดแวะชมสถานที่แห่งแรกในอุทยานแห่งชาติพอร์ตแคมป์เบลล์ ชื่นชมทิวทัศน์อันน่าทึ่งและเดินเล่นไปตามชายหาด หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว กลุ่มเสาหินปูนขนาดยักษ์ที่เรียงรายกันอยู่นอกชายฝั่งเมืองเมลเบิร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย  ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติของหิน Twelve Apostles ซึ่งตั้งชื่อตาม 12 นักบุญ หรือสิบสองสาวกศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์ สถานที่ท่องเที่ยวสวยงามสุดยอดของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ไม่ควรพลาด  The Twelve Apostles  จัดว่าเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของที่นี่ที่ใครมาถึงแล้วต้องหาโอกาสไปชม เสาหินนี้ตั้งเรียงรายกันเป็นกลุ่มอยู่ในทะเล สันนิษฐานว่าเกิดจากการกัดกร่อนของลมและน้ำนับร้อยนับพันปีจนเสาหินปูนชายฝั่งกลายเป็นโพรง เกิดเป็นถ้ำ แล้วถ้ำก็ยุบตัวลงเหลือแต่โครงเสาหินในเวลาต่อมา  เดิมทีบริเวณนี้มีเสาหินอยู่ 12 ต้น จนกระทั่งถูกน้ำกัดเซาะกัดกร่อนจนพังเหลือแค่ 8 ต้น เท่านั้น
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารท้องถิ่น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่จุดชม (London Bridge) ลอนดอนบริดจ์เป็นเสาหินในทะเลที่มีลักษณะเป็นเนินลาดและมีซุ้มโค้งกลางทะเลคล้ายสะพาน London Bridge ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยบางส่วนได้ทลายลงมาในปี ค.ศ. 1990 ปัจจุบันจึงมีลักษณะคล้ายกับเสาสองแท่งที่เกือบแยกออกจากกัน บริเวณนี้เป็นที่ที่มีภูมิทัศน์งดงามและเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพเมื่อมาท่องเที่ยว เกรท โอเชียน โรด (Great Ocean Road)  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ ตัวเมืองเมลเบิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารไทย ณ ภัตตาคาร                           
  นำท่านเข้าพัก ที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3.5*)

 • วันที่
  4
  เมลเบิร์น - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - ชิมไวน์  - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้นๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่่า นำท่านนั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์ นำท่านเดินทางสู่ หุบเขายาร์ร่า (Yarra Valley) แหล่งผลิตไวน์ของรัฐวิคตอเรีย นำท่านเยี่ยมชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียในย่านหุบเขายาร์ร่า ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ไม่ว่าไวน์แดงจากองุ่นปิโนต์นัวร์และสปาร์กลิงไวน์ที่ดีที่สุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่าสูงที่ปกคลุมด้วยไอหมอกสีขาวนวล
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอาหารตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์ พร้อมเสริฟไวน์ท่านละ 1แก้ว
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติเกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ำและนก นานาชนิด นำท่านแวะชม สัตว์พื้นเมืองที่ MARU KOALA & ANIMAL PARK ท่านจะได้สัมผัสกับโคอาล่าอย่างใกล้ชิดและป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยมือนอกจากนี้ยังสามารถชมวอลลาบี้และวอมแบ็ท ทัสมาเนี้ยนเดวิล อัลพาก้า นกอีมู นกแก้วและสัตว์พื้นเมืองอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยสัตว์พื้นเมืองมากมายที่ทางการอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์ป่าและคงความเป็นธรรมชาติที่มีหาดทรายและป่าพุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็นที่อยู่ของเพนกวินตัวน้อย แมวน้ำและนก นานาชนิด ระหว่างแวะชมโรงงานผลิตช็อคโกแลต Phillip Island Chocolate Factory ให้ท่านได้ลองชิมช็อคโกแลต และเลือกซื้อกลับเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลก ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรังเหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก  (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวน หรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ)
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูกุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละ 1 ตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
  จากนั้นนำท่านเดินทาง กลับสู่เมลเบิร์น 
  นำท่านเข้าพัก ที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3.5*)

 • วันที่
  5
  นครเมลเบิร์น (ชมเมือง) - กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  อิสระตามอัธยาศัยหรือจะช้อปปิ้งในย่ายไชน่าทาวน์เพื่อเป็นของฝาก
  10.30 น. หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินทูลลามารีน 
  13.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG466
  20.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิฯ) โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
-
2
MEL MERCURE WELCOME or Equivalent
3
MEL MERCURE WELCOME or Equivalent
4
MEL MERCURE WELCOME or Equivalent
5
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ (กรณีวางตั๋วคอนเฟริมที่นั่งหรือออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ทั้งสิ้นหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตั๋ว Non Refundable)

 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง สายการบินกำหนดควรจัดเตรียม 25 กิโลกรัม และลากขึ้นเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 7 กิโลกรัม)

 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้นเงื่อนไขการคุ้มครอง

- หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ 

- อายุ 1 - 15 ปี และต่ำกว่า 75 ปี คุ้มครองรายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์

- กรณีลูกค้าอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทำประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ 

- ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  31 มกราคม 2567 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้

 • แจกน้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

 • รวมทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ แล้ว

 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกินตามทีระบุ

 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง 

 • ไม่แจกกระเป๋า

 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันทำการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 60,000.- บาท.

 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 75-90 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 60,000.- บาท

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมด 

- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว 

 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-75 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลต่างๆ) 

 • แจ้งยกเลิกในวันเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทางวันทำการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง หากหลังจากนี้ยึดค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้

 • เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชำรุดหรือที่ลูกค้าได้ประทับตราอื่นๆลงในหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศจากกองตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง

 • กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์