ซื้อประกันภัยการเดินทางปารากวัย ประกันท่องเที่ยว (Paraguay)

ซื้อประกันภัยการเดินทางปารากวัย  ประกันท่องเที่ยว (Paraguay)

ซื้อประกันภัยการเดินทางปารากวัย (Paraguay)

ประกันเดินทางปารากวัย ประกันการเดินทางในปารากวัย ประกันภัยการเดินทางปารากวัย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในปารากวัย

  • คอนเซ็ปเชี่ยน
  • อะซุนซิออง
  • อัลโต ปารานา
  • อีตาปูอา
  • เซ็นทรัล
อากาศ ปารากวัย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ปารากวัย วันนี้ 17.3°C
Sat
Weather on Sat 21.7°C
Sun
Weather on Sun 24.9°C
Mon
Weather on Mon 25.8°C
Tue
Weather on Tue 16.1°C
Wed
Weather on Wed 11.4°C
Thu
Weather on Thu 9.5°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =