ประกันเดินทางบราซิล ซื้อประกันภัยการเดินทางบราซิล

ประกันเดินทางบราซิล ซื้อประกันภัยการเดินทางบราซิล

ประกันเดินทางบราซิล ประกันการเดินทางในบราซิล ประกันภัยการเดินทางบราซิล ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในบราซิล

 • ซันตากาตารีนา
 • บาเยีย
 • ปารา
 • ปารานา
 • ปาราอีบา
 • ปีเอาอี
 • มาตูโกรสซู
 • มาตูโกรสซูโดซูล
 • มารันเยา
 • มีนัสเชไรส์
 • รอนโดเนีย
 • รอไรมา
 • ริโอเดจาเนโร
 • รีโอกรันดีโดซูล
 • รีโอกรันดีโดนอร์เต
 • สหพันธ์ บราซิล
 • อามาปา
 • อามาโซนัส
 • อาลาโกอัส
 • เซร์ชิเป
 • เซอารา
 • เซาเปาโล
 • เปร์นัมบูกู
 • เอสปีรีตูซานตู
 • เอเคอร์
 • โกยาส
 • โตกันตินส์
อากาศ บราซิล วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ บราซิล วันนี้ 22.7°C
Mon
Weather on Mon 20.8°C
Tue
Weather on Tue 21.3°C
Wed
Weather on Wed 21.4°C
Thu
Weather on Thu 22°C
Fri
Weather on Fri 21.6°C
Sat
Weather on Sat 19.2°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =