ซื้อประกันภัยการเดินทางโบลิเวีย ประกันท่องเที่ยว (Bolivia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางโบลิเวีย  ประกันท่องเที่ยว (Bolivia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางโบลิเวีย (Bolivia)

ประกันเดินทางโบลิเวีย ประกันการเดินทางในโบลิเวีย ประกันภัยการเดินทางโบลิเวีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในโบลิเวีย

  • ชูคุยซากา
  • ซานตา ครูส
  • ตาริจา
  • ลาปาซ
  • โกชาบัมบา
  • โปโตซี
อากาศ โบลิเวีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ โบลิเวีย วันนี้ 4.7°C
Tue
Weather on Tue 5°C
Wed
Weather on Wed 3.9°C
Thu
Weather on Thu 3.1°C
Fri
Weather on Fri 4°C
Sat
Weather on Sat 5.4°C
Sun
Weather on Sun 6°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =