ประกันเดินทางโบลิเวีย ซื้อประกันภัยการเดินทางโบลิเวีย

ประกันเดินทางโบลิเวีย ซื้อประกันภัยการเดินทางโบลิเวีย

ประกันเดินทางโบลิเวีย ประกันการเดินทางในโบลิเวีย ประกันภัยการเดินทางโบลิเวีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในโบลิเวีย

  • ชูคุยซากา
  • ซานตา ครูส
  • ตาริจา
  • ลาปาซ
  • โกชาบัมบา
  • โปโตซี
อากาศ โบลิเวีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ โบลิเวีย วันนี้ 4.7°C
Mon
Weather on Mon 7°C
Tue
Weather on Tue 7.6°C
Wed
Weather on Wed 7.5°C
Thu
Weather on Thu 6.9°C
Fri
Weather on Fri 6.2°C
Sat
Weather on Sat 6.8°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =