ซื้อประกันภัยการเดินทางโครเอเชีย ประกันท่องเที่ยว (Croatia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางโครเอเชีย ประกันท่องเที่ยว (Croatia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางโครเอเชีย (Croatia)

ประกันเดินทางโครเอเชีย ประกันการเดินทางในโครเอเชีย ประกันภัยการเดินทางโครเอเชีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในโครเอเชีย

 • Vukovar-Syrmia
 • Medimurje
 • Krapina-Zagorje
 • Brod-Posavina
 • Koprivnica-Krizevci
 • กราโบวัค
 • คราพินสเก ทอปลิซ
 • คราลเจวิกา
 • คริโล
 • คอร์คูลา
 • คอเรนิกา
 • คานฟานาร์
 • คาร์โลวัตส์
 • คาสเทล ลุคซิค
 • คาสเทล สตาฟิลิค
 • คาสเทเลีย
 • คุกล์จิกา
 • คูทินา
 • คเลค
 • จับลานัค
 • จาดราโนโว
 • จิวิจ
 • ซาดาร์
 • ซาตัน
 • ซาบอค
 • ซาวุดริจา
 • ซาเกร็บ
 • ซิซาค
 • ซิพานสกา ลูกา
 • ซิเบนิค คนิน
 • ซูดูราด
 • ซูเปทาร์
 • ดองเจ เปเตรคาเน
 • ดูกา เรซา
 • ดูบรอฟนิก เนเรตวา
 • ดูโกพอลเจ
 • ตูเซปิ
 • ตูเฮลจ์
 • ทริลจ์
 • ทาร์
 • ทิสโน
 • นิน
 • ปิโรวัค
 • พริฟลากา
 • พริมอสเทน
 • พรีมอเรีย กอร์สกีคอตาร์
 • พลิทวิคกา เจเซรา
 • พอดสตรานา
 • พอดสตุพ
 • พอฟล์จานา
 • พาก
 • พูนาท์
 • ฟูซิเน
 • มอสเซนิคกา ดรากา
 • มารีน่า
 • มาร์ทินส์คิกา
 • ราบ
 • ราโควิกา
 • ลอควา
 • ลาบิน
 • ลิเวเดอ
 • ลีคา เซนย์
 • ลุน
 • ลุมบาร์ดา
 • วินคอฟซิ
 • วินิสเช่
 • วินเจราค
 • วิส
 • วิโรวิติก้า
 • สคราแดง
 • สตารี กาด
 • สตินจัน
 • สปลิต แดลเมเชีย
 • สพลิทสกา
 • สลาฟอนสกี้ บรอด
 • สลาโน
 • สุโกซาน
 • สเวที ฟิลิป ไอ จาคอฟ
 • สเวที เปตาร์
 • สโตเบรค
 • ออกรุค กอนจิ
 • อิซิซิ
 • อิริโนวัค
 • อิสเตรีย
 • อุบลิ
 • เคนิกา
 • เจลซา
 • เจเซนาค
 • เซลิสเต
 • เซเกท์ วรันจิกา
 • เทสเตโน
 • เนเรซิเน
 • เพรมันทูรา
 • เพอวิค ลูกา
 • เพอโกเมท์
 • เมดเวยา
 • เวลิ โลซินจ์
 • โกฟดารี
 • โคโลเซพ
 • โซลิน
 • โนวัลจา
 • โนวิ วิโนดอลสกี
 • โนวิกราด ดัลมาเทีย
 • โบซาวา
 • โพดากา
 • โพรมาจนา
 • โมโทวุน
 • โลพุด
 • โลวิสเต
 • โลโซวัค
 • โอกูแลง
 • โอซีเยก บารานยา
 • โอโตคัค
 • โอโรสลาฟเจ
 • ไทรบาลจ์
 • ไทรบูนจ์
อากาศ โครเอเชีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ โครเอเชีย วันนี้ 27.3°C
Tue
Weather on Tue 27.2°C
Wed
Weather on Wed 23.5°C
Thu
Weather on Thu 22.2°C
Fri
Weather on Fri 22.5°C
Sat
Weather on Sat 22.4°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =