ประกันเดินทางฟิจิ ซื้อประกันภัยการเดินทางฟิจิ

ประกันเดินทางฟิจิ ซื้อประกันภัยการเดินทางฟิจิ

ประกันเดินทางฟิจิ ประกันการเดินทางในฟิจิ ประกันภัยการเดินทางฟิจิ ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในฟิจิ

  • Qamea
  • Taveuni
  • Matangi
  • Kadavu Island
  • มามานุคา
  • วานูอา เลวู
  • เกาะยาซาวา
  • เกาะวิติเลวู
อากาศ ฟิจิ วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ ฟิจิ วันนี้ 23.9°C
Sun
Weather on Sun 27.4°C
Mon
Weather on Mon 28.6°C
Tue
Weather on Tue 28°C
Wed
Weather on Wed 28.9°C
Thu
Weather on Thu 28.6°C
Fri
Weather on Fri 29°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =