ซื้อประกันภัยการเดินทางแซมเบีย ประกันท่องเที่ยว (Zambia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางแซมเบีย  ประกันท่องเที่ยว (Zambia)

ซื้อประกันภัยการเดินทางแซมเบีย (Zambia)

ประกันเดินทางแซมเบีย ประกันการเดินทางในแซมเบีย ประกันภัยการเดินทางแซมเบีย ประกันท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำประกันออนไลน์รับใบกรมธรรม์ทันทีที่ซื้อ ยื่นขอวีซ่าเชงเกน และประเทศอื่นๆได้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท

เมืองต่างๆในแซมเบีย

  • Chikomba
  • Copperbelt
  • ชิงโกลา
  • ชีปาตา
  • มพิก้า
  • ลิฟวิงสโตน
  • ลูซากา
อากาศ แซมเบีย วันนี้
เวลาปัจจุบัน
อากาศ แซมเบีย วันนี้ 21.3°C
Tue
Weather on Tue 17.1°C
Wed
Weather on Wed 18°C
Thu
Weather on Thu 17.8°C
Fri
Weather on Fri 18.6°C
Sat
Weather on Sat 20.4°C
Sun
Weather on Sun 19.7°C
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =