Wanda Reign on the Bund, หวงผู, เซี่ยงไฮ้, จีน

Wanda Reign on the Bund (Wanda Reign on the Bund)

538 Zhong Shan Dong Er Road,
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
ทำไมต้องจองที่พักกับเรา
  • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Available now over 1,200,000 hotels worldwide

โรงแรมใกล้เคียง

(0.47 km)
ฉางหนิง, เซี่ยงไฮ้
(0.64 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.43 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.53 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.44 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.18 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.60 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.49 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.59 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.40 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.59 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.43 km)
จิ้งอัน, เซี่ยงไฮ้
(0.60 km)
จิ้งอัน, เซี่ยงไฮ้
(0.47 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.48 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.76 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.55 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.55 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.71 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.29 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้