Indigo Shanghai On The Bund, หวงผู, เซี่ยงไฮ้, จีน

Indigo Shanghai On The Bund (Indigo Shanghai On The Bund)

585 Zhongshan Dong Er Road,huangpu, Shanghai,200010
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
ทำไมต้องจองที่พักกับเรา
  • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Available now over 1,200,000 hotels worldwide

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม
  • ฟรี Wifi

โรงแรมใกล้เคียง

(0.62 km)
ฉางหนิง, เซี่ยงไฮ้
(0.27 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.70 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.26 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.76 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.67 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.42 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.24 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.67 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.27 km)
จิ้งอัน, เซี่ยงไฮ้
(0.77 km)
จิ้งอัน, เซี่ยงไฮ้
(0.30 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.30 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.40 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.78 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.40 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.64 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.18 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.75 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.46 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้