ระบบไฟฟ้าของประเทศเวเนซุเอลา

ระบบไฟฟ้าประเทศเวเนซุเอลา

เวเนซุเอลาใช้แรงดันไฟฟ้า 120V และ 60Hz ปลั๊กที่ใช้ในประเทศเวเนซุเอลามีปลั๊กสองประเภทคือประเภท A และ B ปลั๊กประเภท A คือปลั๊กที่มีขาขนานแบบแบนสองขาและปลั๊กประเภท B คือปลั๊กที่มีขาขนานแบนสองขาและขาต่อสายดิน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =