วันหยุดของประเทศซูรินาเม วันสำคัญต่างๆ ของประเทศซูรินาเม

วันหยุดของประเทศซูรินาเม

1 มกราคม                 วันปีใหม่

6 มกราคม                 วันสามกษัตริย์

มกราคม                    วันศาสนาโลก

มกราคม/กุมภาพันธ์    วันปีใหม่จีน

25 กุมภาพันธ์            วันแห่งการปฏิวัติ

มีนาคม/เมษายน        วันศุกร์ประเสริฐ

มีนาคม/เมษายน        วันอีสเตอร์

1 พฤษภาคม             วันแรงงาน

พฤษภาคม/มิถุนายน  วันสวรรค์

5 มิถุนายน                วันมาถึงของอินเดีย

1 กรกฎาคม              วันเคติ โคติ (วันสิ้นสุดการเป็นทาส)

8 สิงหาคม               วันมาถึงของชาวชวา

9 สิงหาคม               วันชนพื้นเมือง

10 ตุลาคม               วันมารูน

20 ตุลาคม               วันมาถึงของจีน

ตุลาคม/พฤศจิกายน  วันดิวาลี

25 พฤศจิกายน         วันประกาศอิสรภาพ

25 ธันวาคม             วันคริสมาสต์

26 ธันวาคม             วันเปิดของขวัญ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =