ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศกายอานา

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศกายอานา

ดินแดนกายอานาเดิมถูกตั้งถิ่นฐานโดยชนเผ่า Arawak และ Carib กลุ่มชนเผ่าได้ตั้งชื่อดินแดนนี้ว่า Guiana ซึ่งหมายถึงดินแดนแห่งที่มีน้ำมากมาย ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปกลุ่มแรกคือชาวดัตช์ ซึ่งเข้ามาในช่วงปลายทศวรรษ 1500 อย่างไรก็ตามชาวอังกฤษได้เข้ายึดครองดินแดนอยู่หลายปีในช่วงปี1796 ในปี 1966 กายอานาได้รับเอกราชจากอังกฤษและกลายเป็นสาธารณรัฐในปี 1970 โดยพวกได้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งที่เป็นยุติธรรมและเสรีครั้งแรกในปี 1992 นับตั้งแต่ได้รับเอกราช พวกเขาอยู่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีร่วมกับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการของกายอานา ซึ่งเป็นประเทศเดียวในอเมริกาใต้ที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และกายอานีส-ครีโอล (ภาษาครีโอลที่มีพื้นฐานจากภาษาอังกฤษที่มีไวยากรณ์ของแอฟริกันอินเดียนและอเมรินเดียน) ก็เป็นภาษาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในกายอานาเช่นกัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =