หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเฟรนช์เกียนา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเฟรนช์เกียนา

บุคคลสัญชาติต่อไปนี้ ไม่ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางไปเฟรนช์เกียนา: ประเทศในสหภาพยุโรป, สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักรแคนาดา และออสเตรเลีย ทั้งนี้ผู้เดินทางเข้าหรือใช้เฟรนช์เกียนาเป็นทางผ่านทุกคนต้องมีใบรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลือง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =