หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเอกวาดอร์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเอกวาดอร์

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สามารถเข้าเอกวาดอร์ได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวจากบางประเทศ จะต้องได้รับวีซ่าก่อนจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ นักท่องเที่ยวอาจอยู่ได้นานถึง 90 วัน ยกเว้นพลเมืองของเปรูที่ได้รับอนุญาตให้พำนักได้สูงสุด 180 วันและพลเมืองของจีนที่ได้รับอนุญาตให้พำนักได้ 90 วันต่อปีปฏิทิน โดยนักท่องเที่ยวทุกคนต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุ 6 เดือน ยกเว้นพลเมืองของอาร์เจนตินา โบลิเวีย บราซิล ชิลี โคลอมเบีย ปารากวัย เปรู และอุรุกวัย ที่สามารถเข้าเอกวาดอร์ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =