ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศโมนาโก

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศโมนาโก

ชื่อของโมนาโกปรากฏขึ้นตั้งแต่ 600 ปีก่อนคริสตกาลในชื่อ โมโนอิกอส (Monoikos) มาจากการประสบคำว่า โมนอส (monos) ที่หมายถึง โดดเดี่ยว และ โออิกอส ซึ่งหมายถึงบ้านรวมแล้ว มีความหมายถึง บ้านโดดเดี่ยว น่าจะสื่อถึงวิธีการอยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองในสมัยนั้นที่อาศัยอยู่เป็นบ้านโดดเดี่ยวแยกกันกับเพื่อนบ้าน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =