ระบบไฟฟ้าของประเทศมอลตา

ระบบไฟฟ้าประเทศมอลตา

แหล่งจ่ายไฟฟ้า 230 โวลต์ / - 10% ความถี่ของการจ่ายคือ 50 เฮิรตซ์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =