ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศลัตเวีย

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศลัตเวีย

ศาสนา โรมันแคทอลิก ร้อยละ 22.7 นิกายลูเธอร์แรน ร้อยละ 19.7

ภาษาราชการ ภาษาลัตเวียน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =