ระบบไฟฟ้าของประเทศไอล์ออฟแมน

ระบบไฟฟ้าประเทศไอล์ออฟแมน

ในไอล์ออฟแมน แรงดันไฟฟ้าคือ 240V

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =