หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกรีซ

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศกรีซ

ยูโรคนไทยต้องมีวีซ่าสำหรับการเดินทางไปกรีซ โดยปกติการพำนักจะสั้นโดยมีระยะเวลา 90 วันและวีซ่าจะหมดอายุใน 90 วัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =