วันหยุดของประเทศหมู่เกาะแฟโร วันสำคัญต่างๆ ของประเทศหมู่เกาะแฟโร

วันหยุดของประเทศหมู่เกาะแฟโร

Maundy Thursday

Good Friday

Easter Sunday

Easter Monday

National Flag Day

Store Bededag

Whit Monday

Olavsoka Eve

Olsok

Olavsoka

Christmas Eve

Christmas Day

Boxing Day

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =