ระบบไฟฟ้าของประเทศเติร์กและหมู่เกาะไคคอส

ระบบไฟฟ้าประเทศเติร์กและหมู่เกาะไคคอส

120โวลท์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =