เกี่ยวกับ ประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

เกี่ยวกับ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ธงชาติ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

เป็นประเทศในภูมิภาคแคริบเบียน มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ มีทางออกสู่ทะเลและเป็นสมาชิกของเครือจักรภพมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (Constitutional Monarchy) โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 เป็นพระมหากษัตริย์ได้รับเอกราช จากสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2522

ข้อมูลท่องเที่ยว เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =