เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศเปอร์โตริโก

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศเปอร์โตริโก

สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐ

 

เปอร์โตริโกปลอดภาษีสำหรับผู้ที่เดินทางกลับมาจากอเมริกันซามัวกวมหรือหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ชาวอเมริกันที่ส่งคืนสามารถนำเข้าสิ่งของมูลค่าสูงถึง 1,600 ดอลลาร์สหรัฐ เบี้ยเลี้ยงปลอดภาษีรวมถึงบุหรี่ 1,000 มวน แต่ไม่เกิน 200 มวนซึ่งอาจหาได้จากที่อื่นนอกเหนือจากในหมู่เกาะเหล่านี้

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =