ระบบไฟฟ้าของประเทศปานามา

ระบบไฟฟ้าประเทศปานามา

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 110 V และความถี่มาตรฐานคือ 60 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =