ระบบไฟฟ้าของประเทศกัวเตมาลา

ระบบไฟฟ้าประเทศกัวเตมาลา

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานคือ 120 V และความถี่มาตรฐานคือ 60 Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =