เกี่ยวกับ ประเทศกวาเดอลูป

เกี่ยวกับ กวาเดอลูป ธงชาติ กวาเดอลูป

กัวเดอลุป เป็นเกาะที่มีฐานะเป็นแคว้นของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ในหมู่เกาะลีเวิร์ด ทางทิศตะวันออกของทะเลแคริบเบียน มีพิกัดภูมิศาสตร์อยู่ที่ 16°15′เหนือ และ 61°35′ตะวันตก มีพื้นที่ 1,628 ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนประชากรประมาณ 400,000 คน ซึ่งมากที่สุดในบรรดาดินแดนที่อยู่ในความปกครองของประเทศในยุโรป ที่มีที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ กัวเดอลุปเป็นจังหวัดโพ้นทะเลของประเทศฝรั่งเศส เช่นเดียวกับจังหวัดโพ้นทะเลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังเป็น 1 ใน 18 แคว้นของฝรั่งเศส (ในฐานะแคว้นโพ้นทะเล) ด้วย และถือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสาธารณรัฐ กัวเดอลุปประกอบด้วยเกาะ 5 แห่ง ได้แก่ เกาะบัส-แตร์ เกาะกร็องด์-แตร์ (แยกจากเกาะบัส-แตร์โดยช่องทะเลแคบ ๆ ที่เรียกว่าแม่น้ำซอลต์) เกาะลาเดซีราด หมู่เกาะเลแซ็งต์ และเกาะมารี-กาล็องต์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =