ระบบไฟฟ้าของประเทศเกรเนดา

ระบบไฟฟ้าประเทศเกรเนดา

230 โวลต์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =