หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเอลซัลวาดอร์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศเอลซัลวาดอร์

ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่พำนักอยู่ในประเทศไทยที่จะเดินทางไปเอลซัลวาดอร์จึงต้องขอวีซ่าผ่านสถานเอกอัครราชทูตเอลซัลวาดอร์ประจำอินเดียซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศไทย

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =