หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคอสตาริกา

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศคอสตาริกา

คนไทยต้องใช้วีซ่า ยื่นขอเอกอัครราชทูตคอสตาริกาที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทยมากที่สุดคือสถาน เอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์

 

หมายเหตุ: ทั้งนี้คนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการสามารถเดินทางเข้าประเทศคอสตาริกา โดยไม่ต้องขอวีซ่า และพำนักได้ไม่เกิน 90 วันเนื่องจากทั้งสองประเทศมีทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างกัน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =