หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศหมู่เกาะเคย์แมน

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศหมู่เกาะเคย์แมน

ผู้ที่ต้องขอวีซ่าเพื่อเยี่ยมชมหมู่เกาะเคย์แมนจะต้องยื่นคำร้องต่อสถานทูตอังกฤษที่ใกล้ที่สุด

 

หมายเหตุ ไม่ต้องขอวีซ่านานถึง 30 วันสำหรับผู้อยู่อาศัยถาวรและเดินทางตรงจาก: แคนาดาสหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร ฟรีวีซ่าสำหรับผู้โดยสารเรือสำราญที่ออกเดินทางในวันเดียวกับที่เดินทางมาถึง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =