หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศบาฮามาส

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศบาฮามาส

ผู้เยี่ยมชมบาฮามาสจะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตบาฮามาสหรือคณะทูตอังกฤษเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าประเทศใดประเทศหนึ่ง

 

วีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง

พลเมืองอินเดียที่มีวีซ่าออกโดยแคนาดาสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาหรือประเทศสมาชิกเชงเก้นสามารถขอวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงได้นานสูงสุด 90 วัน

 

ผู้โดยสารเรือสำราญที่เดินทางไปและกลับจากบาฮามาสจะต้องได้รับวีซ่าเพื่อเข้าประเทศหากหนังสือเดินทางมาจากประเทศที่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าบาฮามาสทั้งการเข้าและออกจะต้องโดยเรือสำราญ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =